404: Not Found
dizimov

Semiautomatic Sporting Rifle M2010

Poluautomatski lovački karabin M2010 je nastao modifikacijom vojnih pušaka. Činjenica da je bazno oružje proizvedeno u nekoliko stotina hiljada jedinica, da je oficijalno oružje mnogih armija sveta, dovoljno govori o prednostima i oravdanosti nabavle sportsko lovačke varijante.
Kalašnjikov sistem, najpopularniji princip funkcionisanja poluautomatskog i automatskog oružja, primenjen je kod Zastavinog  poluautomatskog lovačkog karabina M2010.
Poluautomatski lovački karabin M2010 odlikuje funkcionalnost u svim terenskim i klimatskim uslovima.
Poluautomatski lovački karabin M2010 ima pouzdan i bezbedan tip mehanizma za okidanje.
Poluautomatski lovački karabin M2010 ima polimerski kundak, sa dobrim ergonomskim rešenjima i odlično je izbalansiran, što rezultira malim trzajem, malom masom i vrlo velikom kompaktnošću.
Hladno kovanje je tehnologija izrade cevi.
Jedinačna poluautomatska paljba je načini na koji se može dejstvovati iz ovog oružja.
Bezbednosni automatski sistem  poluautomatskog lovačkog karabina onemogućava opaljenje pre nego što je došlo do zabravljenja.
Punjenje  M2010 vrši se iz odvojivog, polimerskog magacina (okvira).
Prednji i zadnji mehanički nišani: zadnji - preklapajući podesivi; prednji - mušica-podesiva.
Poluautomatski lovački karabin M2010 ima ugrađeno postolje optičkog nišana, a komplet može da sadrži nosač optičkog nišana i optički nišan.

Additional Info

  • Kalibar (mm): .222 Rem. .223 Rem. | .308 Win. .243 Rem.
  • Kapacitet (metaka): 10 |10
  • Masa (kg): 3,9 | 3,9
  • Dužina cevi (mm): 460 | 500
  • Ukupna dužina (mm): 1010 | 1030